Syr 38,16

Żałoba po zmarłym
38 16 Synu, wylewaj łzy nad zmarłym i jako bardzo cierpiący zacznij lament, według tego, co mu przystoi*, pochowaj ciało i nie lekceważ jego pogrzebu!


Przypisy

16 - Wg hebr.; LXX: "stosownie do jego wyroku".

Zobacz rozdział