Syr 41,15

Wstyd
41 15 Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę, niż człowiek ukrywający swą mądrość.


Zobacz rozdział