Syr 7,35-36

Biedni i doświadczeni
7 35 Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, albowiem za to będą cię miłować.
Roztropność i zastanowienie
36 We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz.


Zobacz rozdział