Tb 12,12.15

Anioł Rafał ujawnia, kim jest
12 12 A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim*, a także, gdy grzebałeś zmarłych. 15 Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu* aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański».


Przypisy

12,12 - Rafał jako anioł pośredniczy między Bogiem a ludźmi.
12,15 - Liczba 7 była u Izraelitów święta. Por. Ap 1,4; Ap 4,5; Ap 5,6 itd.

Zobacz rozdział