Tb 12,13

Anioł Rafał ujawnia, kim jest
12 13 A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować.


Zobacz rozdział