Tb 12,12

Anioł Rafał ujawnia, kim jest
12 12 A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim*, a także, gdy grzebałeś zmarłych.


Przypisy

12,12 - Rafał jako anioł pośredniczy między Bogiem a ludźmi.

Zobacz rozdział