Tb 12,15

Anioł Rafał ujawnia, kim jest
12 15 Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu* aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański».


Przypisy

12,15 - Liczba 7 była u Izraelitów święta. Por. Ap 1,4; Ap 4,5; Ap 5,6 itd.

Zobacz rozdział