Tb 4,16

Tobiasz młodszy i anioł Rafał
4 16 Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz.


Zobacz rozdział