Tb 4,18

Tobiasz młodszy i anioł Rafał
4 18 Szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą.


Zobacz rozdział