Tb 8,15

Sara, córka Raguela, żoną Tobiasza
8 15 Wtedy dziękowali Bogu niebios i mówili: «Bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem! Niech Cię wielbią po wszystkie wieki.


Zobacz rozdział