Tt 2,11

Wskazania dla różnych stanów
2 11 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom


Zobacz rozdział