Tt 3,13

Rady dla Tytusa
3 13 postanowiłem bowiem tam spędzić zimę. Zenasa*, uczonego w Prawie, i Apollosa* zaopatrz należycie na drogę powrotną, by im na niczym nie zbywało.


Przypisy

3,13 - Oddawcy listu.

Zobacz rozdział