Wj 2,14

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Mojżesz w ziemi Madian
2 14 A ten mu odpowiedział: «Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: «Z całą pewnością sprawa się ujawniła».


Zobacz rozdział