Wj 25,5

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Dary na budowę przybytku
25 5 baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów* oraz drzewo akacjowe;


Przypisy

25,5 - Tłum. przypuszczalne - na podstawie jęz. arabskiego.

Zobacz rozdział