Wj 30,8

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Inne przepisy o przybytku. Ołtarz kadzenia
30 8 A gdy Aaron zapali o zmierzchu* lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia.


Przypisy

30,8 - Zob. Wj 12,6.

Zobacz rozdział