Za 12,2

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ocalenie Jerozolimy i nawrócenie ludu
12 2 Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą* dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem.


Przypisy

12,2 - Obrazowe przedstawienie gniewu Bożego i kary.

Zobacz rozdział