Za 14,8

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ostateczna walka - wywyższenie Jerozolimy*
14 8 W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie*.


Przypisy

14,1 - (Za 14,1-6) - Eschatologiczna walka o Jerozolimę i sąd (por. Ez 38,7-39,20; Jl 4,2). Obraz jest apokaliptyczny, stąd opis zmian w otaczającym świecie. Nie trzeba ich brać dosłownie.
14,8 - Symbol błogosławieństwa Bożego; por. Ez 47,1-12.

Zobacz rozdział