Za 4,3.11-14

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja piąta: świecznik i dwie oliwki
4 3 I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika. 11 I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: «Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? 12 Powtórnie tak go zapytałem: Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa*?» 13 «Nie wiesz - odpowiedział mi - co one oznaczają?» Odrzekłem: «Nie, panie mój!» 14 I wyjaśnił: «To są dwaj pomazańcy*, którzy stoją przed Panem całego świata».


Przypisy

4,12 - Hebr.: "złoto".
4,14 - Są to Jozue i Zorobabel jako przedstawiciele władzy kapłańskiej i świeckiej. Por. Za 6,13.

Zobacz rozdział