Za 6,13

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Koronacja arcykapłana
6 13 On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim*. A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch».


Przypisy

6,13 - LXX dod.: "po jego prawicy", co zapewne wypadło z tekstu hebr.

Zobacz rozdział