Za 7,3

ZAGADNIENIA MORALNE
Sprawa postu
7 3 a kapłanów ze świątyni Pana Zastępów oraz proroków zapytać: «Czy w piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i postach, jak to czyniłem dotychczas, od wielu lat?»*


Przypisy

7,3 - Post w piątym miesiącu na pamiątkę zburzenia świątyni; por. 2 Krl 25,8nn. W siódmym miesiącu na pamiątkę zamordowania Godoliasza; por. Jr 41,1nn.

Zobacz rozdział