Za 1,1

Wezwanie do nawrócenia się
1 1 Ósmego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza*, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo:


Przypisy

1,1 - Dariusz I: 521-485; drugi rok panowania - 520, miesiąc ósmy - koniec października i połowa listopada.

Zobacz rozdział