Za 10,11

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Wyzwolenie i powrót Izraela
10 11 Przez Morze Egipskie będą przechodzić, zawładną morską tonią, a głębia Rzeki wyschnie. Upokorzony będzie pyszny Aszszur, a panowanie Egiptu ustanie.


Zobacz rozdział