Za 10,7

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Wyzwolenie i powrót Izraela
10 7 Efraim będzie podobny do mocarza, serce się w nim rozweseli jak gdyby od wina - ich synowie będą to oglądać z radością i serce ich rozraduje się w Panu.


Zobacz rozdział