Za 11,1

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Wyzwolenie i powrót Izraela
11 1 Otwórz twe bramy, Libanie, niech twoje cedry strawi ogień!


Zobacz rozdział