Za 14,6

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ostateczna walka - wywyższenie Jerozolimy*
14 6 W owym dniu nie będzie światła ani zimna, ani mrozu*.


Przypisy

14,1 - (Za 14,1-6) - Eschatologiczna walka o Jerozolimę i sąd (por. Ez 38,7-39,20; Jl 4,2). Obraz jest apokaliptyczny, stąd opis zmian w otaczającym świecie. Nie trzeba ich brać dosłownie.
14,6 - Tekst popr. wg LXX. Inni zamiast "ani" tłum. "lecz".

Zobacz rozdział