Za 2,11-15

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Orędzie do wygnańców
2 11 Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii». 12 Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny*, do narodów, które was ograbiły: «Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. 13 Już prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan Zastępów mnie posłał. 14 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia Pana. 15 Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie».


Przypisy

2,12 - Tekst skażony. Inni popr.: "który mnie już posłał".

Zobacz rozdział