Za 2,12b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 2,12b
WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Orędzie do wygnańców
2 12 Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny*, do narodów, które was ograbiły: «Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.


Przypisy

2,12 - Tekst skażony. Inni popr.: "który mnie już posłał".

Zobacz rozdział