Za 2,15

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Orędzie do wygnańców
2 15 Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie».


Zobacz rozdział