Za 2,16

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Orędzie do wygnańców
2 16 Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem.


Zobacz rozdział