Za 3,10

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja czwarta: przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty*
3 10 W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, [by odpoczywać] w cieniu winorośli i drzew figowych».


Przypisy

3,1 - Sens: rehabilitacja kapłaństwa. Jozue był pierwszym arcykapłanem po okresie niewoli.

Zobacz rozdział