Za 4,10

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja piąta: świecznik i dwie oliwki
4 10 Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi»*.


Przypisy

4,10 - Por. Ap 5,6.

Zobacz rozdział