Za 5,1

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja szósta: latający zwój
5 1 Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [ukazał się] zwój latający*.


Przypisy

5,1 - Formę zwoju miała księga. Wizja ta zapowiada oczyszczenie moralne kraju z różnych grzechów.

Zobacz rozdział