Za 8,13

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 13 I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak, [gdy] was wybawię, będziecie błogosławieństwem*. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!»


Przypisy

8,13 - Por. Rdz 12,2.

Zobacz rozdział