Za 8,16

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 16 A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!


Zobacz rozdział