Za 9,14

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ocalenie Izraela i jego świetność
9 14 Pan się zjawi nad nimi. Jak błyskawice wzlecą Jego strzały i Pan, Bóg wszechmogący, zadmie w róg. Nadciągnie w szumie wichru z południa.


Zobacz rozdział