Za 9,17

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ocalenie Izraela i jego świetność
9 17 Jak dobry i jak uroczy będzie [ten kraj] - zboże da wzrost młodzieńcom, a młode wino - dziewicom*.


Przypisy

9,17 - Tak ma hebr. Z niewielką poprawką można uzyskać sens: "W górach róść będzie zboże, na wzgórzach - gaj winnic".

Zobacz rozdział