Łk 10,18

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Radość apostoła
10 18 Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.


Zobacz rozdział