Łk 4,1-13

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
JEZUS MESJASZEM
Kuszenie na pustyni*
4 1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». 4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek»*. 5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata 6 i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»*. 9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, 11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»*. 12 Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»*. 13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu*.


Przypisy

4,1 - Por. Mt 4,1-11 z przypisami; Mk 1,12.
4,4 - Pwt 8,3.
4,8 - Pwt 6,13.
4,11 - Ps 91[90],11n.
4,12 - Pwt 6,16.
4,13 - Aż do czasu męki, która jest zewnętrznym znakiem nowych ataków szatana (J 14,30), posługującego się takimi narzędziami jak Judasz i starszyzna narodu żydowskiego.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział