1 Kor 2,6

PRZECIW NIEPORZĄDKOM WŚRÓD CHRZEŚCIJAN KORYNTU
ROZŁAMY
Paweł apostołem mądrości krzyża
2 6 A jednak głosimy mądrość między doskonałymi*, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.


Przypisy

2,6 - Tj. ludźmi żyjącymi już łaską chrztu świętego i duchem Ewangelii.

Zobacz rozdział