1 Krl 20,23

CZASY ELIASZA
Wojna króla Aramu z Achabem
20 23 Również i słudzy króla Aramu rzekli do niego: «Ich bogowie są bogami gór*. Dlatego nas pokonali. Natomiast walczmy z nimi na równinie, wtedy na pewno my ich pokonamy!


Przypisy

20,23 - Aluzja do objawienia na Synaju lub do górzystego położenia Samarii.

Zobacz rozdział