1 Krl 5,1

RZĄDY SALOMONA
Pokojowe rządy Salomona*
5 1 Salomon panował od Rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie.


Przypisy

5,1 - LXX opowiadanie to podaje w nast. - może lepszej - kolejności wierszy: 5,7.2.3.8.6.1.4.5 oraz 1 Krl 4,20.

Zobacz rozdział