1 Krl 5,30

BUDOWLE SALOMONA
Przygotowania do budowy świątyni
5 30 Ponadto Salomon miał, prócz wyższych* urzędników zarządzających pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę.


Przypisy

5,30 - Inni popr.: "płatnych".

Zobacz rozdział