1 Krl 7,12

BUDOWLE SALOMONA
Inne budowle
7 12 Również wielki dziedziniec miał dokoła trzy rzędy kamieni ciosanych i rząd ciosanych belek cedrowych, tak samo jak wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana oraz sień Świątyni.


Zobacz rozdział