1 Krn 21,25n

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 25 Dał więc Dawid Ornanowi za pole sześćset syklów złota. 26 Następnie zbudował ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary biesiadne. Wzywał Pana, który go wysłuchał, zsyłając ogień z nieba na ołtarz całopalenia*.


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.
21,26 - Por. 1 Krl 18,38

Zobacz rozdział