1 Krn 22,8

DAWID KRÓLEM
Przygotowania do budowy świątyni
22 8 Ale Pan skierował do mnie takie słowa: "Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec Mnie*.


Przypisy

22,8 - Por. 1 Krn 28,3; Rdz 9,4-6; Kpł 17,11.14.

Zobacz rozdział