1 Krn 5,22

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Gada
5 22 Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli*.


Przypisy

5,22 - Tj. asyryjskiej za Tiglat-Pilsera III, który w r. 732 przed Chr. podbił królestwa Damaszku i Samarii.

Zobacz rozdział