1 Krn 6,61

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Miasta kapłańskie i lewickie*
6 61 Od pokolenia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.


Przypisy

6,39 - Por. Joz 21,4-12.

Zobacz rozdział