1 Mch 10,29

JONATAN
List Demetriusza i jego śmierć
10 29 Obecnie więc darowuję wam i zwalniam wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli i z podatku koronnego*. Tak samo od dnia dzisiejszego zwalniam z trzeciej części zbóż


Przypisy

10,29 - Dosł.: "z wieńców". Pierwotnie składane podarunki w postaci złotych wieńców, palm itp., z czasem przeszły w podatek uiszczany władcom w monecie. Por. 1 Mch 13,37; 2 Mch 14,4.

Zobacz rozdział