1 Sm 23,14

SAUL I DAWID
Dawid w niedostępnych miejscach pustyni
23 14 Tymczasem Dawid przebywał na pustyni, w miejscach niedostępnych, później zamieszkał w górach i na pustyni Zif. Saul zaś szukał go przez cały ten czas, lecz Bóg nie oddał Dawida w jego ręce.


Zobacz rozdział