1 Sm 3,11

HELI I SAMUEL
Widzenie Samuela
3 11 Powiedział Pan do Samuela: «Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach.


Zobacz rozdział